Idéen bag Haslev efterskole

Vi er en forening, der ønsker at starte en efterskole, som skal huses i den gamle

håndværkerhøjskoles bygninger på Skolegade. Det skal være en almendannende efterskole
med fokus på håndværk.

Skolens værdigrundlag Til ånden, hånden og hjertets dannelse.

Haslev Efterskole er oprettet med ønsket om at skabe en skole, hvor vægtningen af det
tænkende-, skabende- og demokratiske menneske er ligeværdigt i den pædagogiske praksis.

Haslev Efterskole bygger på grundtvig-koldske skoletanker og grundholdninger

Vi ønsker at skabe et aktivt og rummeligt miljø, hvor alle udfordres, tager ansvar og bidrager til fællesskabet.

Vi tilstræber, at eleverne møder holdninger og udvikler respekt for andres holdninger. Vi arbejder for at eleverne gennem medindflydelse og medansvar opbygger handlekompetence og en demokratisk og frihedsorienteret tankegang.

Ligesom den grundtvig-koldske tankegang har håndværket en særlig plads på Haslev Efterskole.

Vi ønsker at skabe et højt fagligt miljø hvor håndværket kan udfoldes og udforskes, alene og i fællesskab.

Vi ønsker at eleverne får tilegnet sig praktiske såvel som teoretiske færdigheder. Vi tilstræber at skabe et miljø med rum til fordybelse i et håndværk, således at eleverne bliver inspireret og oplever indre motivation.

På Haslev Efterskole ønsker vi at bæredygtighedsperspektivet indgår i så mange

sammenhænge som muligt, samt at eleverne gennem den faglige undervisning lærer at forstå forudsætninger for bæredygtighed i global og praksisnær forstand.

Skolen skal være en tryg ramme, indenfor hvilken der kan stilles krav til den enkelte, som styrker ansvarlighed og selvstændighed. Vi vil opdrage eleverne til at erkende medansvaret for egen læring, for eget og andres velbefindende og for at bidrage positivt til et dynamisk fællesskab.

Skolen skal gennem sin livsoplysende virksomhed og praktiske undervisning bidrage til elevernes hele dannelse og give dem livsmod.